Nyheder

Klinikken deltager IKKE i sæsonvaccination Influenza og Covid-19 i efteråret 2023. 

Der er, fra Sundhedsstyrelsen, ikke indgået aftale med Praktiserende Lægers Organisation  ift. vaccination, hvorfor vi ikke kan tilbyde dette.
Sundhedsstyrelsen og Regionerne har overtaget al administration og rådgivning af vaccinationer for efteråret 2023.
Det gælder influenza- og covid-19 for alle risikogrupper.
Det betyder desværre også at alment praktiserende læger IKKE kan tilbyde rådgivning vedrørende dette.
Vi henviser til Vacciner.dk, Sundhedsstyrelsen, Region Midt og Dagspressen.

Vi beklager på forhånd det besvær, som dette medfører for vores patienter, men vi har ikke haft indflydelse på beslutningen.