Henvisninger

Henvisninger kræver i alle henseender en forudgående konsultation hos lægen.
Dette gælder også henvisninger til fortsatte behandlinger hos speciallæge / fysioterapeut mv.