Børn og infektioner

I efterårs- og vintersæsonen får børn mange infektioner.
På Sundhed.dk  findes gode vejledninger, hvor man kan læse om sygdommene, smitterisiko mv.
Der er bl.a. gode vejledninger til, hvornår barnet igen må komme i daginstitution/skole

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/sygdomme/infektioner/feber-hos-boern/