Læger

Læge
Jens-Kristian Poulsen ( f. 1974)
Speciallæge i almen medicin 2012
Læge fra Aarhus Universitet 2003

Ejer af lægehuset Østervold

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin

Uddannelseslæge starter i klinikken 1/11-2023.

Emma Sofie Kværndrup Andersen