Læger

Læge
Jens-Kristian Poulsen ( f. 1974)
Speciallæge i almen medicin 2012
Læge fra Aarhus Universitet 2003

Ejer af lægehuset Østervold

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin

Læge Emma Sofie Kværndrup Andersen

Læge fra Aarhus Universitet 2023
Ansat i klinikken frem til 30/4-24

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening